Denní studium  / 

Dne 19.2.2020 naše třída 3.PB navštívila Pedagogickou knihovnu Jana Ámose Komenského a Neviditelnou výstavu v Praze. První zastávkou byla pedagogická knihovna, kde jsme se seznámili s jejím obsahem a zjistili jsme, že knihovna pořádá i mnoho workshopů. Zaujalo nás, že například nabízí zaslání seznamu literatury podle klíčových slov za malý poplatek. Poté jsme se přesunuli na Karlovo […]

Dálkové studium | Denní studium  / 

 DÁLKOVÉ STUDIUM Seznamy účastníků na turistické kurzy Výsledky 2. kola přijímacího řízení Rozdělení DS do tříd  DENNÍ STUDIUM Informace pro 1. ročníky Informace o učebnicích pro 1. ročníky Informace pro ubytované v DOMOVĚ MLÁDEŽE  Žákyně 1. ročníků se mohou ubytovat v pondělí 31. srpna 2020 od 17 hodin.  Žákyně 2. – 4. ročníků ubytování v pondělí […]

Denní studium | Výtvarná výchova  / 

Studentky třídy 3.Pa se dne 29. ledna 2020 (středa) za pedagogického dozoru zúčastnily výstavy mezinárodně uznávaného autora knih pro děti, ilustrátora, grafika a tvůrce animovaných filmů Petra Síse. Akce začala již setkáním na vlakovém nádraží v 8:00 v Berouně, odsud se skupina vydala do hlavního města Prahy. Po cestě vlakem se pokračovalo tramvají až na Malostranské […]

Denní studium  / 

V prosinci loňského roku proběhla přednáška berounských organizátorek swapů, které představily hlavní myšlenku akce a seznámily naše studenty s ekologickým dopadem současné „fast fashion“. A v pondělí 27. ledna měla naše škola svou premiéru v podobě prvního výměnného bazaru. Navzdory počátečním obavám, zda se informace dostala ke všem, se nakonec třída 3.PB  zaplnila stojany s oblečením, doplňky, knihami a dalšími věcmi. […]

Denní studium  / 

Dne 13.12 2019 jako každoročně prezentovali studenti SPgŠ, oboru Pedagogické lyceum, své ročníkové práce. Pomocí a podporou jim po celou dobu psaní byly knihy, dokumenty či jiné spisy a jeden z profesorů, kterého si studenti zvolili na základě jimi vybraného tématu. Na svých pracích studenti pracovali již od třetího ročníku. Letošní spektrum témat bylo neskutečně pestré […]

Denní studium  / 

Ve středu 20.11 navštívila třída 2.PA rodnou vesnici slavného českého malíře Josefa Lady, Hrusice.  V Hrusicích jsme se podívali na jeho bustu a rodný dům. Také jsme navštívili památník, který Josef Lada využíval jako letní byt. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku jeho děl  a na konci  nás čekal výtvarný workshop – kresba ilustrace s jedním okem. Vyzkoušely jsme si tak […]

Denní studium | Výtvarná výchova  / 

Letos jsme poprvé zahájili spolupráci výtvarného oboru naší školy s Mezinárodním hudebním festivalem Talichův Beroun.  V rámci sekce Výtvarný Talichův Beroun proběhla v úterý 5.11. vernisáž maturitních prací našich absolventů a školních prací  žáků ŽŠ Jungmannova. Naši školu zastoupily absolventky Nikola Blechová a Kateřina Krejčí, které zde osobně prezentovaly své vystavené práce. Reakce publika nás mile překvapila, měli […]

Denní studium | Výtvarná výchova  / 

V pátek 18. října jsme se vydali na exkurzi do galerie Václava Rabase. Vlakem jsme jeli do Rakovníka, kde se galerie nachází. Na náměstí nám pan profesor Petříček přiblížil stavbu Děkanského chrámu sv. Bartoloměje, stojícího zde od třetí čtvrtiny 14. století místo kostela sv. Mikuláše z 12. století, který byl zničen požárem. V Rabasově galerii nás uvítala […]

Denní studium | Dramatická výchova  / 

Dne 17. 10. 2019 se naše sedmičlenná Specializace dramatické výchovy (3.LA) vydala s panem učitelem Musilem do pražských Jinonic. Jeli jsme číst dětem z družiny na Tyršově základní škole v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Bylo nám tak umožněno předvést vše, co jsme se na hodinách naučili o technikách hlasitého čtení a zpestřili tak dětem všední den. […]