Přijímací řízení – dálkové studium


Školní část přijímacího řízení

Přečtěte si FAQ – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE DÁLKOVÉHO STUDIA


Informace o přijímacích zkouškách – aktualizované

Rozpis přijímacích zkoušek DS (18. června)

Rozdělení do skupin k přijímacím zkouškám


Kritéria přijímacího řízení


Ředitel  školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 353/ 2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria  přijímacího řízení  ve školním roce 2020 – 21 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2020 – 2021

Dálkové a kombinované vzdělávání : 1. kolo

Podávání přihlášek:   Do 2. března 2020

Přihlášku si můžete stáhnout: zde

 Upozornění: Definitivní počet přijímaných žáků na jednoletou a dvouletou  formu studia stanoví ředitel školy do 31. března 2020 na základě podaných přihlášek.

 

ZDE si můžete stáhnout lékařské osvědčení pro vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové (kombinované) studium


Informace k jednotlivé maturitní zkoušce

 

 

 

 

Share Button