Školní poradenské pracoviště

.

V souladu s vyhláškou č.197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních poskytuje naše škola poradenské služby Školním poradenským pracovištěm (ŠPP), které zdarma zajišťuje odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy.

Jako pracovníci ŠPP spolupracujeme zejména se zástupci ředitele školy, s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Samozřejmostí je spolupráce s Pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), případně s dalšími organizacemi. Zaměřujeme se zejména na vytváření dobrého sociálního klimatu školy, prevenci problémů a jejich řešení, na pomoc žákům při obtížích se studiem nebo s osobními problémy. Zároveň poskytujeme také kariérové poradenství.

Pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s žáky ohroženými školním neúspěchem i s žáky nadanými.


Činnost ŠPP zajišťují

Výchovné poradkyně

 • Bohuslava Drvotová
  • email: drvotova@oaspgsberoun.cz
  • tel: 311 622 311
  • konzultační hodiny – středa odpoledne a dále dle domluvy
 • PaedDr. Hana Fechtnerová
  • email: fechtnerova@oaspgsberoun.cz
  • tel: 311 653 013
  • konzultační hodiny – dle domluvy
 • Mgr. Kateřina Králová
  • email: kralova_k@oaspgsberoun.cz
  • tel: 311 653 007
  • konzultační hodiny – dle domluvy

Školní metodičky prevence

 • Bohuslava Drvotová
 • PaedDr. Hana Fechtnerová

Potřebujete pomoc?

Máte problémy s rodiči?

Trápí vás nejistota?

Nevíte si rady se vztahy?

Váháte, kam směřovat své další studium?

Chcete odhadnout své předpoklady?

Nebo si jen potřebujete popovídat s někým, kdo umí naslouchat?

Pomocnou ruku vám na naší škole nabízí výchovné poradkyně.

Při konzultacích nás najdete ve školní knihovně v přízemí školy (za hlavním vstupem chodbou pravo, první dveře),

můžete psát také na e-mail nebo volat.

Share Button