Seminář k přijímacímu řízení

Pro uchazeče o dálkové studium semináře neorganizujeme. 

Semináře pro zájemce o denní studium oboru vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA do školního roku 2019/2020 proběhnou:

29. ledna 2020
a
19. února 2020

PÍSEMNÉ POZVÁNKY NA SEMINÁŘE BUDOU POSÍLÁNY V TÝDNU OD 20. LEDNA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Vážení uchazeči o studium na Střední pedagogické škole v Berouně.

Na dnech otevřených dveří máte možnost vyplnit dotazníky, jejichž součástí je přihláška na semináře k přijímacímu řízení. Pokud tak učiníte (jste učinili), pak v jednom z lednových týdnů byste měli obdržet pozvánku na semináře k přijímacímu řízení na obor vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ prostřednictvím e-mailu, nebo dopisu.

Pokud se chcete účastnit seminářů pro uchazeče a neměli jste z nějakého důvodu možnost vyplnit přihlášku na dni otevřených dveří, můžete se přihlásit způsobem uvedeným níže.

Pokud jste se účastnili dne otevřených dveří, vyplnili přihlášku a  z nějakého důvodu pozvánku nedostali do 17. ledna 2020, můžete se na ještě přihlásit na e-mailové adrese: pavlasek@oaspgsberoun.cz (do předmětu uveďte “semináře”) a to nejpozději do 22. 1. 2020 včetně. V přihlašovacím emailu uveďte jméno a adresu uchazeče o které dny a o jaké výchovy má zájem.

Semináře jsou organizovány tak, aby se zájemce o studium seznámil nejen s náplní vyučovacího předmětu během celého studia, ale především mu bude během 2,5 – 3 vyučovacích hodin předvedeno a vysvětleno, co se od něj požaduje u školní části přijímacího řízení z jazykové zkoušky a z dané výchovy (TV, VV, HV). Nakonec si může úkoly sám nezávazně vyzkoušet.

V jeden den si může zájemce o studium vyzkoušet dvě výchovy. 3 hodiny dopoledne jedna výchova, 3 hodiny odpoledne druhá výchova. V příštím semináři si může vyzkoušet zbývající dvě výchovy. Doporučujeme tedy navštívit oba dny, které věnujeme seminářům.

Semináře pro zájemce o studium oboru vzdělání PEDAGOGICKÉ LYCEUM se se zrušením školních přijímacích zkoušek již neorganizují.

Share Button