Seznam literatury ČJ

.

SEZNAM TITULŮ z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka

Žák vybírá 20 literárních děl
Světová a česká literatura do konce 18. stoletímin. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. stoletímin. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. stoletímin. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. stoletímin. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

Share Button