Předškolní a mimoškolní pedagogika

kód: 75 – 31 – M/01

Jedním z pedagogických oborů, který naše škola nabízí je obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolventi tohoto oboru mají na trhu práce řadu uplatnění. Získávají celkem šest pracovních kvalifikací — viz. Kvalifikace absolventa.

Příprava na budoucí povolání je rozdělena do všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů — jejich rozdělení do jednotlivých ročníků najdete v učebním plánu.

V odborných předmětech, kromě teoretických jako je pedagogika a psychologie, dominují i předměty praktické —jako je pedagogická praxe a jednotlivé výchovy (dramatická, hudební, tělesná a výtvarná). Dramatickou výchovou procházejí žáci v prvním a druhém ročníku, vždy dvě hodiny týdně. Ostatní výchovy jsou v učebním plánu po celé čtyři roky studia a ve čtvrtém ročníku si žáci jednu z těchto tří vybírají jako svou specializaci a maturují z ní.

 

Školní vzdělávací program pro Předškolní a mimoškolní pedagogiku ke stažení ZDE

 

 

Share Button