Kreditní systém

  • Smyslem kreditního systému je zvýšit aktivitu žáků ve škole i mimo ni. Kreditní systém směřuje do všech oblastí vzdělání žáků a jejich školních, mimoškolních a společenských aktivit. Rozvíjí dovednosti a znalosti upevňující vztah k učitelskému povolání.
  • Kreditní systém nemůže v některých bodech jednoznačně, naprosto spravedlivě a přesně určit, jaká je kvalita a společenský význam dané činnosti.  O přidělení kreditů rozhoduje vedoucí akce nebo třídní profesor. Přidělení kreditů za akce, které neorganizuje škola, musí být písemně dokladované (například kopií smlouvy).
  • Za zahraniční a tuzemské zájezdy včetně účasti na třídních výletech může žák během studia získat  maximálně 15 kreditů.
  • Kreditní systém je otevřený. Jestliže žák koná jinou společensky nebo pedagogicky prospěšnou činnost, která není v tabulce specifikována, může mu pedagogická rada na návrh třídního učitele, vyučujících, vedení školy nebo zřizovatele přidělit další kreditní body.
  • Minimální počet kreditů pro žáky nastupující do 1. ročníku (od školního roku 2010/2011 pro obor PMP a od školního roku 2012/2013 pro obor pedagogické lyceum) je  60.
  • Kreditní systém je součástí klasifikace předmětu pedagogika za 2. pololetí čtvrtého ročníku.
  • Formulář pro potvrzení dobrovolné praxe ke stažení zde: *doc   *pdf

 

Tabulka pro udělování kreditů žákům oborů ”Předškolní a mimoškolní pedagogika” a “Pedagogické lyceum”

č. Prospěch, absence – zapisuje se na konci školního roku délka počet kreditů zapisuje
1 Celkový průměr prospěchu do 1,7 jedno pololetí 2 třídní
2 Celkový průměr prospěchu do 1,7 obě pololetí 8 třídní
2 Celkový průměr prospěchu do 1,5 jedno pololetí 3 třídní
3 Celkový průměr prospěchu do 1,5 obě pololetí 10 třídní
4 Celkový průměr prospěchu do 1,2 jedno pololetí 4 třídní
5 Celkový průměr prospěchu do 1,2 obě pololetí 12 třídní
6 Absence ve vyučování do 5% jedno pololetí 4 třídní

 

č. Účast v soutěžích délka počet kreditů zapisuje
6 Účast ve školním kole soutěže akce 1 organizátor akce
7 Umístění ve školním kole soutěže (1. – 3,. místo) akce 2 organizátor akce
8 Účast v krajském kole soutěže akce 3 vyučující předmětu
9 Účast v celostátním kole soutěže akce 5 vyučující předmětu
10 Umístění (1. – 3. místo) v soutěži, kterou nepořádá škola akce 2 třídní

 

č. Nepovinné kurzy a předměty délka počet kreditů zapisuje
11 cyklistická, nebo jiný výběrový kurz (pouze PL) 1 den 1 vedoucí kurzu
12 instruktorský kurz – lyže splnění 5 vedoucí kurzu / vyučující TV
13 instruktorský kurz – snowboard splnění 5 vedoucí kurzu / vyučující TV
14 Jazykový kurz pořádaný školou 1 den 1 vedoucí kurzu
15 Nepovinný předmět (sborový zpěv, výtvarné praktikum)
docházka min. 70%
1 rok 10 vyučující předmětu
16 Certifikáty a kurzy zvyšující kvalifikaci
(Cambridge zkouška, zdravotnický kurz, apod.)
splnění 5 třídní

 

č. Zájezdy a výlety délka počet kreditů zapisuje
17 Adaptační kurz 1 den 1 třídní
18 Třídní výlet 1 den 1 třídní
19 Exkurze 1 den 1 organizátor akce
20 Školní tuzemský zájezd 1 den 0,5 Vedoucí zájezdu / třídní
21 Školní zahraniční zájezd 1 den 0,5 Vedoucí zájezdu / třídní

Za výlety a zájezdy může žák získat během studia maximálně 15 kreditů. Toto pravidlo se nevztahuje na exkurze.

 

č. Kulturní akce, činnosti délka počet kreditů zapisuje
22 Klub mladého diváka 1 představení 0,5 vedoucí KMD
23 Průvodce po hradech a zámcích 1 rok 5 vyučující pedagogiky
24 Redakce školního časopisu, publicistická činnost 1 rok 3 třídní
25 Propagace školy (na veřejnosti, ZŠ) 1 akce 1 třídní / zástupce ŘŠ
26 Veřejná vystoupení 1 akce 2 vyučující předmětu
(v rámci dramatické či hudební výchovy či školního sboru)
27 Jednorázové vystoupení 1 akce 1 třídní
(např. ochotnické divadlo, sbor mimo školu)
28 Celoroční aktivní kulturní činnost 1 rok 5 třídní
(např. ochotnické divadlo, sbor mimo školu)
29 Dobrovolnické aktivity 1 rok 1 třídní
(sociální péče, občanské aktivity, osobní asistence, apod.)
30 Psaní článků a fotodokumentace pro web školy 1 článek + fotky 0,5 správce webu
31 Služba ve školní knihovně 1 pololetí 3 vedoucí knihovny

 

 

č. Pedagogická činnost délka počet kreditů zapisuje
32 Praktikant(ka) na táboře, škole v přírodě
– např. MŠ/ŠD o prázdninách (do 18 let)
1 den 0,5 vyučující pedagogiky
33 Instruktor(ka) na táboře, škole v přírodě
– např. MŠ/ŠD o prázdninách (nad 18 let)
1 den 1 vyučující pedagogiky
34 Celoroční pomoc při vedení kroužku,
oddílu nebo kurzu (do 18 let)
1 rok (1xtýdně) 7 (max/rok) vyučující pedagogiky
35 Celoroční pomoc při vedení kroužku,
oddílu nebo kurzu (nad18 let)
1 rok (1xtýdně) 10 (max/rok) vyučující pedagogiky
36 Jednorázová akce
– samostatná příprava a vedení dílny/stanoviště
1 den 1 vyučující pedagogiky
37 Jednorázová akce – asistence (např. doprovod) 1 den 0,5 vyučující pedagogiky

 

č. Samospráva délka počet kreditů zapisuje
38 Třídní samospráva
(místo/předseda, pokladník, služba třídní knihy, péče o květiny atd.)
1 rok 1-5 třídní
39 Školní samospráva – předseda školního parlamentu
(aktivní=schuze parlamentu min. 1x za 2 měsíce)
1 rok 3 zástupce ŘŠ
40 Školní samospráva – členové ve školním parlamentu 1 rok (100% docházka) 2 zástupce ŘŠ
1 rok (50% docházka) 1 zástupce ŘŠ

 

Share Button