13. prosince 2019 – 18. ročník prezentací Ročníkových prací

Dne 13.12 2019 jako každoročně prezentovali studenti SPgŠ, oboru Pedagogické lyceum, své ročníkové práce. Pomocí a podporou jim po celou dobu psaní byly knihy, dokumenty či jiné spisy a jeden z profesorů, kterého si studenti zvolili na základě jimi vybraného tématu. Na svých pracích studenti pracovali již od třetího ročníku.
Letošní spektrum témat bylo neskutečně pestré a vzhledem k tomu, že se prezentovalo ve čtyřech učebnách, stalo se až nemožné si vybrat, kterou prezentaci si půjdeme poslechnout.  Měli jsme možnost se dozvědět mnoho informací o osobnostech, jakými byly například Marilyn Monroe či Amy Winehouse. Ročníkové práce ovšem nejsou jen o známých a úspěšných lidech, kteří ohromili svět. Sportovní nadšence zajisté potěšily informace od Juda až po Moderní gymnastiku. Například témata Sexuální zneužívání dětí, Onkologicky nemocné děti nebo Obchod se ženami nám připomněly do jisté míry opomíjené skutečnosti života. Naopak Iluzionismus v nás probudil vnitřní děti. My všichni, studenti i přítomní profesoři, jsme nemohli spustit oči z balíčku karet a šikovných rukou, které nás přenesli do světa kouzel. Za připomenutí stojí také hadí slečna, která nás navštívila na ročníkové práci Hadi – charakteristika a chov hadů.
Studenti se zkrátka dotkli svými pracemi všeho: minulosti, přítomnosti, budoucnosti, všedního i nevšedního života.

Děkujeme studentům 4.LA a 4.LB za krásné ročníkové práce, které i přes velkou trému a počáteční obavy všichni perfektně zvládli a nám posluchačům rozšířili obzory.

-K.S., 3.LA-

Share Button