19.února 2020 – Třída 3.PB na Neviditelné výstavě

Dne 19.2.2020 naše třída 3.PB navštívila Pedagogickou knihovnu Jana Ámose Komenského a Neviditelnou výstavu v Praze.

První zastávkou byla pedagogická knihovna, kde jsme se seznámili s jejím obsahem a zjistili jsme, že knihovna pořádá i mnoho workshopů. Zaujalo nás, že například nabízí zaslání seznamu literatury podle klíčových slov za malý poplatek.

Poté jsme se přesunuli na Karlovo náměstí, kde jsme absolvovali prohlídku po Neviditelné výstavě v malých skupinách. Na  této výstavě jde o to, že si člověk vyzkouší a na chvilku prožije , jaký je život nevidomých.

Na začátku prohlídky jsme se  blíže seznámili s našimi průvodci. Zajímavé bylo, že každý z průvodců měl zrakové postižení a byl ochoten nám o životě s tímto handicapem povědět více. Ti, kteří zrovna neprocházeli Neviditelnou  výstavou, měli možnost si prohlédnout takzvaně výstavu viditelnou, kde se nacházelo mnoho předmětů a pomůcek. Jednalo se o pomůcky , které zasahují do každodenních životů nevidomých a jinak  zrakově postižených  osob a tím jim život usnadňují.

Po exkurzi jsme se zeptali našich spolužaček na jejich dojmy.

Co vás na exkurzi nejvíce zaujalo?
„Velice mě zaujalo, že ve viditelné části jsme si mohli vyzkoušet stolní hry bez toho, abychom na ně viděli.

Která informace vás překvapila?
„Ptala jsme se pána, který nás prováděl při samotné prohlídce, jestli on sám má zavřené nebo otevřené oči. Pán mi odpověděl, že sám neví. Zrak pro něj není prioritou a nevnímá to.“

Jaké pocity ve vás vzbuzovala prohlídka ve tmě?
„Myslela jsem si, že to bude v pohodě, ale na začátku jsem z toho měla opravdu špatný pocit a necítila jsem se vůbec dobře. Ale díky paní průvodkyni s velmi příjemným hlasem, který mě uklidnil, jsem to zvládla. Pomohla mi i přítomnost holek a jak už jsem pak byla zaměstnána, šlo vše v pořádku a líbilo se mi to.“

Za celou třídu bychom chtěli poděkovat paní profesorce Zapletalové, která nám tuto exkurzi zařídila absolvovala ji s námi a paní profesorce Stodůlkové, která nás doprovázela.

Barbora K. a Barbora Š., 3.PB

Share Button