29. ledna 2020 – Návštěva galerie DOX v Praze

Studentky třídy 3.Pa se dne 29. ledna 2020 (středa) za pedagogického dozoru zúčastnily výstavy mezinárodně uznávaného autora knih pro děti, ilustrátora, grafika a tvůrce animovaných filmů Petra Síse.

Akce začala již setkáním na vlakovém nádraží v 8:00 v Berouně, odsud se skupina vydala do hlavního města Prahy. Po cestě vlakem se pokračovalo tramvají až na Malostranské náměstí, kde si studentky mohly prohlédnou některé historické stavby například vnější stranu barokního chrámu sv. Mikuláše, což se vyskytlo jakožto bonus pro dívky, které zvažují specializaci Výtvarné výchovy. Poté následoval krátký rozchod na náměstí. Přibližně v 11 hodin, se studentky dostaly do galerie DOX, kde probíhala celá výstava. Zde byla k nahlédnutí ilustrátorova díla, která na sebe navazovala. Celá prohlídka měla působit procházení celou jeho knihou, to dělalo celou expozici zajímavou pro všechny věkové kategorie. Po ukončení prohlídky se třída vrátila zpět do Berouna.

Osobně můžu říci, že mě výstava a celkově celá exkurze velmi zaujala, bavila mě a dala mi jistou inspiraci pro mé budoucí zaměření. Jistě i určitou myšlenku, že se i knížka pro děti dá udělat dost zajímavá na to, aby zaujala i dospělého člověka. Chci poděkovat paní profesorce Solarové a Kubáskové za krásně prožitý den, plný poznání a zábavy.

-Kateřina N., 3.Pa-

Share Button