Eva Vydrová

O pěveckém sboru

Pěvecký sbor má na SPgŠ dlouhou tradici. Od samých začátků existence naší školy byly vybírány ty nejlepší zpěvačky do pěveckého sboru. Jedním z prvních sbormistrů byl profesor Adolf Chrobák se svými spolupracovníky, profesory Satoranským a později Karlem Sládkem. Sbor se tehdy pravidelně zúčastňoval přehlídek pěveckých sborů pedagogických škol v Karlových Varech a vystupoval na mnoha akcích v Berouně i jinde. Dalších významných úspěchů dosahoval pěvecký sbor pod vedením Mgr. Jany Veverkové. Kromě umístění na nejvyšších stupních karlovarských festivalů to byla také ocenění ministra kultury. V roce 1985 koncertoval sbor v bývalé NDR. S Janou Veverkovou spolupracovala PhDr. Renata Wenzlová, která sbor doprovázela na klavír, stejně jako později ředitelka ZUŠ v Řevnicích, paní Jana Klimtová, která za klavírní doprovod získala četná ocenění.

Po odchodu Jany Veverkové do pěveckého sboru Českého rozhlasu nastoupil do čela zdejšího sboru profesor Jaroslav Čech. S ním a několika spolupracovníky se sbor v roce 1988 poprvé vydává do Holandska, tehdy ještě kapitalistické ciziny. Tím byla zahájena tradice vzájemných návštěv mezi Thorbecke – scholengemeenschap ve Zwolle a pěveckým sborem pedagogické školy v Berouně.

Na konci prázdnin 1990 se uskutečnilo první týdenní soustředění sboru. Jeho vedením byly pověřeny Mgr. Eva Doležalová, Mgr. Eva Vydrová a klavírní spolupráce se ujala PhDr. Renata Wenzlová. Prvním výsledkem společné práce byl vánoční koncert v kostele svatého Jakuba v Berouně. Na všechny zúčastněné, účinkující i posluchače, tehdy zcela mimořádně zapůsobila atmosféra předvánočního kostela. Zejména proto, že do té doby třeba jen zpěv koled se jevil velmi problematický, natož pak vystoupení pěveckého sboru pedagogické školy v kostele. V březnu následujícího roku jsme uvítali sbor a orchestr ze Zwolle v Berouně a ještě v témže měsíci odjel pěvecký sbor na zájezd do Holandska.

Tohoto zájezdu se stejně jako všech ostatních zúčastnil pan profesor Jiří Veverka, jehož tlumočnická pomoc byla především v prvních zájezdech velmi důležitá. Celý pěvecký sbor vždy velmi oceňoval zálibu pana profesora ve fotografování, která nám přinesla z každé cesty spoustu krásných snímků.

V roce 1991 se díky osobnímu kontaktu Mgr. Evy Doležalové podařilo uskutečnit návštěvu  Dormston school v Sedgley-Dudley nedaleko Birminghamu. V té době ještě nebyly zahraniční zájezdy zcela běžnou záležitostí, a tak možnost pobývat týden v anglické rodině a vystupovat na pódiu před anglickým publikem s českou hudbou byl pro sboristky nezapomenutelný zážitek. Tehdy jsme dokonce s vybranou menší skupinou zpívali úpravy českých lidových písní do živého vysílání regionální pobočky BBC.

V červnu 1992 naši školu navštívila početná skupina sboru a instrumentální skupiny Dormston school v čele s paní ředitelkou Barbarou H.O´Connor a ostatními pedagogy, vedoucí pěveckého sboru paní Margharet Noakes, vedoucím instrumentální skupiny panem Davidem Langfordem a panem Alanem Beardsmorem, skvělým organizátorem.

Ve školním roce 1992/93 začala na naší škole  vyučovat hru na klavír profesorka Helena Holubová, která se také ujala klavírní spolupráce s pěveckým sborem. V první polovině školního roku sbor připravil a absolvoval sérii vánočních koncertů. Kromě již tradičního vystoupení v berounském kostele sv. Jakuba také v kostele v Řevnicích a  Příbrami. Tam vystoupil ještě v dubnu s velikonočním programem. V květnu 1993 vyjel sbor na velkou cestu do Anglie a Nizozemí. Tentokrát jsme vystupovali v holandském městě  Groningenu. Groningenští přátelé nás po koncertě pozvali na nádherný výlet na ostrov Schiermonnikoog v Severním moři. Ojedinělým zážitkem pro nás byla návštěva tulení farmy.

V září 1994 jsme opět uvítali naše přátele ze Zwolle. V prosinci se konal tradiční vánoční koncert u svatého Jakuba v Berouně. V září 1995 se sbor zúčastnil festivalu pěveckých sborů v Karlových Varech. V prosinci 1996 byl opět tradiční vánoční koncert v berounském svatojakubském kostele a v lednu následujícího roku ještě v bazilice sv.Marie na Svaté Hoře v Příbrami. Nezapomenutelným zážitkem bylo pro nás vystoupení na koncertě pořádaném Nadací Olgy Havlové v Nové scéně Národního divadla pro autistické děti.                                Po odchodu Mgr. Evy Doležalové v roce 1997 vede sbor Mgr. Eva Vydrová, za klavírní spolupráce prof. Heleny Holubové. V životě sboru se nově objevují pravidelná soustředění ve Skryjích, konaná vždy v prvním zářijovém týdnu. Budova staré školy, nyní rekreační objekt Hobby centra Praha, se svým areálem a krásným okolím poskytuje sboru ideální podmínky pro intenzivní práci na repertoáru. Společná práce, ale i společná zábava ve chvílích volna pomáhají novým členkám sboru z prvních ročníků rychle se začlenit do pěveckého tělesa.

V následujících letech sbor pokračoval v tradičních koncertních cestách, ať už tuzemských, nebo zahraničních. V lednu 1997 to byl například koncert na Svaté Hoře u Příbrami, v březnu v kulturním domě ve Zdicích a v prosinci opět tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Berouně.

Ve školním roce 1998 – 99 začíná spolupráce pěveckého sboru s odborem školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu v Berouně,  vedeným paní PhDr. Janou Forejtovou. První významnou společnou akcí bylo vystoupení sboru na slavnostním večeru pořádaném k 80. výročí vzniku republiky. V následujících letech to byly například koncerty pro Evropské dny hudby, Dny evropského kulturního dědictví a jiná příležitostná vystoupení.

V březnu 1999 obdržel sbor pozvání na Festival sborů a orchestrů, pořádaný v holandském Zwolle. Tohoto festivalu se zúčastnily soubory z Dánska, Holandska, Německa, Švédska. Úspěšný zájezd měl i tentokrát také stránku poznávací: prohlídku Amsterodamu s návštěvou Rijks muzea, návštěvou  muzea a památníku  J.A.Komenského v Naardenu, nebo prohlídku větrných mlýnů. Také při zpáteční cestě Německem jsme viděli mnoho zajímavostí.

Ihned po návratu odjel sbor na celostátní přehlídku pěveckých sborů pedagogických škol v Prachaticích. Vrací se s umístěním v bronzovém pásmu a čestným uznáním.

V roce 2000 se náš pěvecký sbor opět zúčastňuje festivalu v Karlových Varech. V následujícím školním roce se uskutečňuje zatím poslední koncertní zájezd do Anglie. Paní ředitelka B.H.O´Connor náš sbor pozvala na slavnostní otevření nového divadelního sálu v areálu Dormston school. Dobrou duší celého zájezdu byl opět pan Alan Beardsmoore, který se nejen zasloužil o celou organizaci, ale na závěr s naším sborem vystoupil jako zpěvák. V češtině zazpíval Ježkovu píseň – Šaty dělají člověka. Poznali jsme řadu krásných a významných míst a vystupovali jsme v koncertních sálech i chrámech. Navštívili jsme univerzitní města Cambridge a Oxford, seznámili jsme se s pamětihodnostmi Londýna. Naši přátelé nám ukázali muzeum Beatles v Liverpoolu. Prohlédli jsme si rodný dům W. Shakespeara ve Stratfordu nad Avonou.

Spolupráce s městem Beroun pokračovala v roce 2001 koncertní cestou do spřáteleného města Goslar v Německu. Tři koncerty v Goslaru a okolních městech byly doplněny velmi zajínavým programem, který organizovala paní Suzanne Rossdeutcher, zástupkyně goslarské radnice. Prohlídka starobylého Goslaru a zejména návštěva Hexentanzplatzu, podle pověsti místa čarodějnických rejů, sklidila velký úspěch.

V současné době se pěvecký sbor připravuje na dvě významné akce. V květnu chceme navštívit Rijswijk v Holandsku, kde budeme zpívat na radnici a v chrámu sv. Bonifátia, a v červnu velkým slavnostním koncertem oslavíme 50. výročí školy.

Sborové zpívání přináší studentkám spoustu práce navíc a minimálně dvě hodiny týdně z volného času musí věnovat zkoušce. Také přináší radost ze zpěvu, poznání krásných sborových skladeb českých i světových skladatelů, emocionální zážitky z aktivního prožívání hudby a za odměnu při troše štěstí jednou za rok koncertní cestu do zahraničí.

Mgr. Eva Vydrová

Share Button