Mgr. Věra Svobodová

Vztahy mezi funkcemi téhož argumentu

Výpočty logaritmů

Věty o logaritmech

Standardní Tabulka hodnot goniometrických funkcí

Soustavy rovnic

Příklady goniometr. rovnice

příklady goniometr fce grafy

Procenta

nerovnice v součin a podíl. tvaru

lomené výrazy

Logaritmické rovnice2

Logaritmické rovnice1

Jednotková kružnice vznikla přenesením souřadnic

Exponenciální rovnice

Share Button