Rada rodičů

Při Obchodní akademii v Berouně pracuje také Rada rodičů. Z každé třídy jsou vybráni 1 -2 zástupci, jejichž rodiče se jedenkrát za dva měsíce účastní výboru Rady rodičů.

Každoročně je sestavován rozpočet z příspěvků rodičů, který činí Kč 500,- na žáka. K těmto příspěvkům samozřejmě může být přistupováno individuálně, v závislosti např. na ekonomické situaci, studiu dvou sourozenců na škole apod. Z těchto peněz se financují zásadně studentské akce, školní výlety, nákupy sportovních potřeb, odměny výborným žákům, spolupráce při organizaci plesů atd.

Zástupci výboru v jednotlivých třídách aktivně spolupracují s třídními profesory při organizaci třídních aktivů v kmenových třídách.

Práce Rady rodičů při Obchodní akademii v Berouně má vysokou společenskou úroveň a přispívá k rozvoji sociálních vazeb s rodiči.

Share Button