Informace o studiu

Profil školy

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola Beroun je státní škola s téměř stoletou tradicí. Je umístěna v centru města Berouna, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží (plánek). Výuka je zajištěna kvalifikovanými pedagogy a má dobré materiálně technické zajištění. Důraz ve výuce je kladen na jazyky (možnost výběru AJ, NJ, FJ a RJ) a profilové odborné předměty (ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, informační technika, právo, statistika).

Obchodní akademie (63-41-M/02) – čtyřleté denní studium

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední odborná škola s všeobecným studijním základem a s podnikatelským zaměřením připravující absolventy na výkon různých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. Je určena absolventům základních škol, kteří chtějí získat úplné střední odborné vzdělání. Studium je zakončeno po čtyřech letech maturitní zkouškou.

Obchodní akademie vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon výše uvedených činností ve státních i soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Obchodní akademie v Berouně si rovněž klade za cíl připravit studenty pro další studium na vysokých školách.

Ekonomické lyceum (78-42-M/02) – čtyřleté denní studium

Na rozdíl od oboru Obchodní akademie je obor Ekonomické lyceum více „gymnaziálně“ zaměřený. Většina absolventů tohoto oboru pokračuje v dalším studiu na VŠ. Je zde větší hodinová dotace na všeobecně vzdělávací předměty (dějepis, fyzika, chemie, biologie).

Ekonomické lyceum je koncipováno jako univerzální střední odborná škola s všeobecným studijním základem a s podnikatelským zaměřením. Je určeno absolventům základních škol, kteří chtějí získat úplné střední odborné vzdělání. Studium je zakončeno po čtyřech letech maturitní zkouškou.

Ekonomické lyceum vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou pracovní činnost ve státních i soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Cílem je také připravit studenty pro další studium na vysokých školách.

Školní vzdělávací program pro Ekonomické lyceum ke stažení ZDE

Školní vzdělávací program pro Obchodní akademii Beroun ke stažení ZDE

 

 

Share Button