Důležité termíny

Zahájení vyučování – úterý 1. září 2020. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021, druhé pololetí ve středu 30. června 2021.


Maturitní zkoušky:

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se konají od 2. do 15. května 2021.

Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů určí ministerstvo školství do 1. 9. 2020.

Písemné práce společné části maturitní zkoušky a odborná praktická (písemná) zkouška od 1. dubna 2021.

Ústní zkoušky: od 17. května 2021


Přijímací řízení

Přihlášky odevzdají uchazeči řediteli školy do 1. 3. 2021.


Praxe 3. ročníky (obory EL, OA)

10. – 28. května 2021


Pedagogické rady:

10. 11. 2020                             6. 4. 2021

28.   1. 2021                           4. roč. 28. 4. 2021, 1. – 3. roč. 21. 6. 2021


Třídní schůzky RR:

12. 11. 2020 (čt) – od 16.00 hod.

8.  4. 2021 (čt) – od 16.00 hod.


Dny otevřených dveří (obory EL, OA):

2. 12. 2020

6.  1. 2021

Share Button