Výsledky přijímacího řízení

pro uchazeče s nástupem 1. září 2020:

 

 78-42-M/02 obor EKONOMICKÉ LYCEUM

63-41-M/02 obor OBCHODNÍ AKADEMIE

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole odevzdáním zápisového lístku (osobně či poštou) do 23. června 2020.

 

Pro nové žáky 1. ročníků (šk. rok 2020/21) jsou určené informace o organizaci začátku školního roku a požadované učebnice

Share Button