Akce

V rámci oslav 100. výročí ekonomického školství v Berouně byly uspořádány 2 hlavní akce:

  1. října 2019 školní akademie 
  2. října 2019 Den otevřených dveří

Do programu školní akademie se pod vedením vyučujících zapojily všechny třídy a připravily si program – taneční vystoupení, scénky, zpěv (cca 150 účinkujících).  Generální zkouška programu se konala v KD Plzeňka dne 7. 10. 2019, vystoupení pak proběhlo 9. 10 2019 v 10 hod pro žáky SPgŠ  a nevystupující žáky OA (počet 320 diváků) a v 17 hod pro veřejnost (počet  330 diváků).  Celá akce byla filmována V. Dvořákem, fotografována Mgr. P. Svobodou, takže si žáci mohli koupit záznam svého vystoupení.

Den otevřených dveří byl ve sdělovacích prostředcích propagován od září 2019 – v Deixe, v Berounském deníku, na výlepových plochách, v radničním listě; na budově školy byl vyvěšen transparent.

DOD proběhl 12. října 2019 od 9 do 16 hodin, v 10 hodin bylo oficiální zahájení oslav v aule školy. Projevy přednesli ředitel školy Ing. J. Šturc, místostarosta MěÚ v Berouně Ing. M. Mišina, starosta MěÚ Králův Dvůr P. Vychodil. bývalá zástupkyně ředitele Mgr. V. Havránková, absolvent školy Ing. Jiří Werich Petrášek a další.

V rámci DOD byla pro návštěvníky nainstalována výstava: z Okresního archivu Beroun zapůjčeny dokumenty z 20. – 30. let 20. století, vystaveny fotografie učitelského sboru z období 1988 – 2019, úspěšných školních akcí – volba miss školy v r. 1999 a volba sympaťáka v r. 2005 a prezentovány úspěchy absolventů – Jan Besser (trojnásobný mistr světa v in-line hokeji), Radko Gudas (hokejový obránce, účast na dvou olympiádách) , Pavel Sládeček (2019 mistr světa ve florbalu mužů do 19 let), Kristýna Fridvalská (1. vicemiss ČR v r. 1997), Magdalena Fajferová (2018 juniorská mistryně světa v bikini fitness), a další.

Pro návštěvníky byly připraveny upomínkové předměty (placky s logem školy a pohlednice školy, propagační DVD o škole), nabízeny byly almanachy zaměřené zejména na období 1999 – 2019, ale zahrnující i historii školy v desetiletích od založení až po současnost a všechny pedagogy vyučující na škole od roku 1919.

V odborných učebnách s počítači bylo možné prohlédnout si staré psací stroje a učebnice, bylo možné nahlédnout do učeben, školní knihovny, do tělocvičny, k bazénu. Na několika místech se mohli návštěvníci občerstvit a posedět, buď v budově školy, nebo venku na nádvoří, kde bylo postaveno pódium, na němž se střídaly hudební skupiny Surprise (ze SPgŠ) a Broucy na zádech. Atmosféra je výstižně zachycena na fotografiích od Mgr. P. Svobody.

U vchodu do školy se mohli absolventi zapsat, a tak je účast odhadována na cca 800 osob.

Už během letních prázdnin se „babička škola“ připravovala na oslavy svého jubilea – malovalo se, opravovalo … I pořadatelé – celý profesorský sbor OA i studenti a studentky se snažili zajistit návštěvníkům příjemné prostředí a milé přijetí, což většina hostů ocenila. Naši školu totiž reprezentují hlavně vyučující a studenti a studentky, na ně jsme hrdí a jim patří PODĚKOVÁNÍ za pomoc při organizování oslav. 

Poděkování patří též MěÚ Beroun a Středočeskému krajskému úřadu, kteří svými dotacemi přispěli k důstojnému průběhu akce.

100_imageMěÚ Beroun_web                                   100_imageKÚ

Share Button