Aktuality

Školní rok 2020/2021 začíná pro VŠECHNY studenty a studentky (ekonomické i pedagogické obory) v úterý 1. září 2020 v 8.00 hod.


Informace pro maturanty

 didaktické testy společné části maturitní zkoušky – podzim 2020 se budou konat na SOŠ a SOU Beroun-Hlinky od 1. do 4. září 2020.


Pro nové žáky a žákyně 1. ročníků (šk. rok 2020/21) jsou určené informace o organizaci začátku školního roku a požadované učebnice


Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy


OA získala ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 

 


Share Button