Projektový DEN ZNALOSTÍ

Dne 19. prosince 2019 se na ekonomických oborech neučilo, přesto se mozkové závity žáků pěkně zahřály. Uskutečnila se totiž tradiční celoškolní soutěž DEN ZNALOSTÍ. Cílem soutěže bylo, aby si žáci zopakovali své znalosti v jednotlivých předmětech jinou formou, než na kterou jsou zvyklí. Úkoly byly zaměřeny na vědomosti získané během výuky, ale přiměly soutěžící vyzkoušet i svůj postřeh či zručnost. Zapojilo se téměř 200 žáků ze všech tříd, kromě 2.A a 2.L, které byly na divadelním představení v Praze.

Před dnem „D“ byli všichni účastníci rozlosováni  do 15 skupin, které pak plnily na jednotlivých stanovištích různorodé úkoly, jež ověřovaly jejich znalosti a zkoušely jejich dovednosti. Ze stanovišť odcházely skupiny s body, jež se jim podařilo získat. Po celkovém sčítání byly v aule vyhlášeny a odměněny tři nejúspěšnější skupiny. Finanční prostředky na ceny pro vítěze uvolnila Rada rodičů při OA Beroun.

Všichni (vyučující i soutěžící) si dopoledne náležitě užili, pěkně si „pohráli“ a při tom se ještě něco přiučili.

Share Button