Specializace výtvarná výchova

V oboru Pedagogické lyceum se vyučuje pro všechny žáky v prvního ročníku předmět výtvarná výchova dvě hodiny týdně. V prvním ročníku se žáci seznámí se základy kresby, malby, grafiky, keramiky, koláže a dalšími experimentálními výtvarnými technikami. Tvoří se podle reality i z fantazie.

Od druhého ročníku si žák vybírá specializaci. Pokud si vybere jako specializaci výtvarnou výchovu, může počítat s tím, že od druhého do čtvrtého ročku bude mít 4 až 6 hodin výtvarné výchovy týdně.

V případě specializace ve výtvarné výchově může žák očekávat: kresbu a malbu zátiší, portrétu, figury, velkoformátovou tvorbu z papíru, tvorbu z odpadových materiálů, linoryt, suchou jehlu, koláže na různá témata, akční malbu, abstraktní malbu, různé výtvarné akce v přírodě atd.. Nedílnou součástí specializace je výuka dějin umění, která tvoří 50% učiva.

Ve třetím ročníku studenti absolvují pětidenní kurs v plenéru, který je studenty velmi oblíben.

Kurz v plenéru je
povinná akce pro žáky oboru pedagogické lyceum se specializací výtvarná výchova. Plenér musí student absolvovat ve třetím ročníku. Kurz trvá zpravidla pět dní, od pondělí do pátku. Pořádá se většinou počátkem června.

Co konkrétně studenti dělají za aktivity na plenéru?
Je to hlavně kresba a malba okolní přírody a krajiny, ale také konceptuální umění, frotáže přírodních a městských detailů, umění akce, akční malba, objektová tvorba, focení, tvorba z přírodních a netradičních materiálů a podobně. Záleží také na aktivním přístupu studentů, co sami vymyslí. Na kurzu je přesně daný program každého dne. Jestliže se v okolí ubytování kurzu nachází nějaká vesnice nebo městečko, většinou se toto navštíví. Návštěva bývá spojena s prohlídkou muzea, galerie, místních pamětihodností, kostela, hradu, zámku apod.

Po skončení plenéru, většinou na začátku čtvrtého ročníku (říjen nebo listopad), se pořádá malá minivýstava z plenérové tvorby v prostorách školy, spojená s malou vernisáží.

Studium specializace výtvarní výchovy je ve čtvrtém ročníku zakončeno praktickou maturitní zkouškou a ústní maturitní zkouškou z dějin umění. Absolvent oboru Pedagogické lyceum má pak velikou šanci úspěšně pokračovat ve studiu výtvarné výchovy na vysoké škole.

Share Button