Specializace tělesná výchova

Po celou dobu studia mají žáci naší školy 2.hodiny tělesné výchovy týdně. Jedná se o pokračování hodin TV podobných těm na ZŠ.

Od 2.ročníku si mohou žáci volit svou specializaci. V případě STV (specializace tělesná výchova) to znamená sport tak trochu jinak. Zvyšuje se hodinová dotace, přibývá sportů, zvětšuje se pestrost nabídky, obtížnost a následuje i teorie, která je nedílnou součástí této specializace. Nejzajímavější částí STV jsou sportovní kurzy.

Na konci studia konají žáci maturitní zkoušku z tělesné výchovy, která má část praktickou a ústní. Výuka směřuje k tomu, aby naši studenti byli připraveni studovat TV a sport na VŠ, případně měli dobrý základ pro získání sportovních licencí (fitness, lyžování, plavání, …….)

Kurzy STV:

  1. ročník  Kurz základního lyžování (základy sjíždění a běžeckého lyžování)
  2. ročník  Sportovně turistický kurz (kombinace turistiky, základů vodní a cykloturistiky, orientace v přírodě, první pomoc, hry v přírodě)
  3. ročník  Cykloturistický a vodácký kurz (cykloturistika spojená s poznáváním krás ČR, vodní turistika – Berounka obohacená o tábornické dovednosti)

Škola dále nabízí možnost získání licence Instruktor školního lyžování či Instruktor školního snowboardingu

Kromě toho pořádá škola i další mimořádné kurzy (např. lyžování v Alpách) a pravidelně pořádá soutěže pro své žáky a účastní se okresních i krajských kol ve vybraných sportech.

Share Button