Kvalifikace absolventa

Absolvent střední školy s maturitou v oboru „Pedagogické lyceum“ získá odbornou kvalifikaci:

Dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění zákona č. 198/2012 Sb., o pedagogických pracovnících, platném k 1. 9. 2012, týkající se získávání kvalifikace absolventů pedagogických škol:

a) pedagoga volného času, podle § 17 odst. 1 písm. e)

b) asistenta pedagoga, podle § 20 odst. 1 písm. e)

Share Button